Etkinlikler

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri gösterir:

 • Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar veya yaptırır,
 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar veya hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,
 • Teknik ve bilimsel yayın yapar,
 • Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
 • Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında ulusal ve uluslararası fuar, zirve, konferans, kurultay, seminer, açık oturum, çalıştay ve benzeri mesleki toplantılar düzenler, bu tür toplantılara katılır. İlgili kuruluşlarla ilişki kurar.
 • Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olur,
 • Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili konularda gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlar, belgeleme merkezi oluşturur,
 • Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir,
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir veya işlettirir,
 • Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinir.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya platforma katılır.
 • Uluslararası çalışmalarda bulunur, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yapar veya yardımlaşır,