ETKİNLİKLER

 

ASO – İŞLETMELERDE SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL PAZARLAMA

 

 

 

 

İCASİFED 9. Olağan Genel Kurulu

 

 

 

 

TABİD ATO Başkanı İle Proje Toplantımız

 

 

Kobiler Açısından Endüstri4.0 ve Teknoparkların Rolü Etkinliği- 31 Ocak 2017

 

 

 

 

 

 


TABİD – Arçelik Ar-Ge Merkezi toplantısı


 

 

 

 


6.TECHANKARA PROJE PAZARI 2016
2.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ VE FUARI
3.DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA TABİD’DE YERİNİ ALDI.


http://www.isefsummit.com
 

 

 

 

 

 


İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ICSG Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarında
TABİD  Başkanı Nuray Başar “Akıllı Şebekelerde Siber Güvenlik” konulu panelde sunum yapmıştır.
IMG_6073a

 

 

 

 

 Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri gösterir:

a) Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar veya yaptırır,

b) Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar veya hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,

c) Teknik ve bilimsel yayın yapar,

d) Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,

e) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında ulusal ve uluslararası fuar, zirve, konferans, kurultay, seminer, açık oturum, çalıştay ve benzeri mesleki toplantılar düzenler, bu tür toplantılara katılır. İlgili kuruluşlarla ilişki kurar.

f) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olur,

g) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili konularda gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlar, belgeleme merkezi oluşturur,

h) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir,

i) Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır,

j) Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir veya işlettirir,

k) Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinir.

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya platforma katılır.

m) Uluslararası çalışmalarda bulunur, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yapar veya yardımlaşır,