ANKARA SANAYİ 4.0 HAZIRLIKLARI “MEVCUT DURUM, EĞİLİM, BEKLENTİ VE ÖNERİLER” YEREL İZLEME GRUBU KURULMASI PROJESİ KİTAPÇIĞI

Çağımız teknoloji çağı. Dünyamız, gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyle birlikte, yeni bir döneme giriyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka, akıllı sistemlerin hayatımıza girmesiyle, Sanayi 4.0 dönüşümü hızla başladı. Farklı teknolojilerin iç içe geçip kaynaşması ile fiziksel, dijital ve biyolojik alanlardaki müthiş etkileşimin sonucu olan Sanayi 4.0’ın yarattığı katma değerin tartışılmayacağı gibi, 4.0’ın oyuncuları olan sanayiciler de hızla gerçekleşen bu dönüşümden geri kalmamalıdır.

Ticaret ve ihracatın yeniden şekillendiği, robotik sistem uygulamalarıyla üretim sektöründeki verimlilik ve kalite hedeflerinin yükseldiği günümüzde, ülke olarak, küresel anlamda zorlaşan rekabet ve gittikçe artan teknolojik değişimlere uyum sağlamak zorundayız. Teknoloji demek, gelecek demek. Geleceğe yön verebilmek ve bilginin gücüyle uluslararası arenada yeri- mizi alabilmek için Sanayi 4.0 çalışmalarına önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin refah seviyesinin yüksel- mesi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmesi için katma değeri yüksek yerli ve milli ürün üretmesi şart. Bu da teknoloji üreterek ve bunu doğru kullanarak olur. Teknoloji, AR-GE, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) olarak; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 hedeflerine hızla ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. “Milli Teknoloji” hamlesi kapsamın- da, Türkiye‘deki teknoloji, inovasyon, bilim ve AR-GE ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin içinde yer almayı kendimize görev edindik. Özellikle 4. Sanayi devriminin uygulanmasında ve dijitalleşmede, Türk sanayisini ileriye taşıyacak, katma değerli ürünler yaratma konusunda çıtayı sürekli yukarıya taşımayı hedefledik. Daha çok katma değerli projeler üretebilmek, sektöre ve ülkemize daha fayda sağlayabilmek için azimle çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz, “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Oluşturulması” Projesi’ni Avrupa Birliği hibe desteği ile gerçekleştirdik. Ankara’da büyük ilgi çeken projemiz, önemli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları tarafından destek gördü.

Ankara ekonomisinin Sanayi 4.0 ile oryantasyonunu, öncelikli hedefi olarak gördük. Ankara’daki KO- Bİ ’lerin, sanayi 4.0’ı takip etmesi, geçiş için yol haritaları hazırlanması ve geçiş sürecinde çözümün bir par- çası olarak yazılım sektörü ile birlikte çalışmasına yönelik farkındalık yaratmayı istedik. Projemizle, Ankara bölgesindeki firmaların dijital dönüşümüne destek vermeyi ve Ankara’nın sosyo – ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçladık.

Ulusal çalışmalar ve politikalar paralelinde il potansiyelinin ve beklentilerinin araştırıldığı ve bir öneri paketinin geliştirildiği Sanayi 4.0 ile ilgili bu çalışma, yerelde bir ilktir. Başlattığımız Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları İzleme grubumuzun, tüm Türkiye’de yaygınlaşarak fayda sağ- laması ise en büyük temennimizdir.

Proje Kitapçığını İndirmek İçin Tıklayınız

TABİD Başkanı Nuray Başar’ın Up To Date Dergisinde yer alan röportaj vermiştir

TABİD Başkanı Nuray Başar’ın Up To Date Dergisinde yer alan röportajını sizlerle paylaşıyoruz.

Van’lı Gençlerle Serdar Plastik’e Ziyaret Gerçekleştirdik

Tabid Başkanı Nuray Başar, ASO Sincan 1. Organize Sanayi bölgesinde Serdar Plastik’in sahibi Serdar Tütek’in ev sahipliğinde Van’lı gençlere endüstri 4.0 uygulamaları hakkında etkinlik düzenlenmiştir.

TABİD Başkanı Nuray Başar Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Meclisi Delegeliğine Seçildi

TABİD Başkanı Nuray Başar Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Meclisi Delegeliğine Seçildi Read More…

TABİD_I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

TABİD BAŞKANI BAŞAR:

“ANKARA’NIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLİYORUZ”

“SANAYİCİLER DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN NERESİNDE OLDUĞUNU BİLMİYOR” Read More…

ASO – İŞLETMELERDE SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL PAZARLAMA

ASO – İŞLETMELERDE SİBER GÜVENLİK VE DİJİTAL PAZARLAMA Read More…

İCASİFED 9. Olağan Genel Kurulu

İCASİFED 9. Olağan Genel Kurulu Read More…

TABİD ATO Başkanı İle Proje Toplantımız

TABİD ATO Başkanı İle Proje Toplantımız

TEKNOLOJİ, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, BİLİM VE İNOVASYON DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KATILIM ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,

Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği 2. Olağan Genel Kurulu 2 Mayıs 2019 Perşembe günü Saat:17:00’de, Mesnevi Caddesi No:9/4 Çankaya-Ankara adresinde çoğunluk sağlanamaması halinde 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 11:00’de Cinnah Caddesi No:53/9 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Read More…

Kobiler Açısından Endüstri4.0 ve Teknoparkların Rolü Etkinliği- 31 Ocak 2017

Kobiler Açısından Endüstri4.0 ve Teknoparkların Rolü Etkinliği- 31 Ocak 2017

Read More…

Online Ödeme Sistemi