MİSYONUMUZ

Dernek, Türkiye‘deki teknoloji, inovasyon, bilim ve Araştırma-Geliştirme ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

a) Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,

b) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile uğraşanları bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,

c) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,

d) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,

e) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,

f) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,

g) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.