ÜYELİK

Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, 18 yaşını bitirmiş, mevzuatın öngördüğü koşulları ve Madde 5‘teki nitelikleri taşıyan gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.

Yabancıların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye‘de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

uyeformu1